Ram Binog Chaudhary
Address: Kapilvastu
Post: General Secretary
Phone:

 Digvijay Nath Pandey
Address: Kapilvastu
Post: Treasurer
Phone:

Puja Gupta
Address: Kapilvastu
Post: Secretary
Phone:

Jarina Khatoon
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Annirudhha Nath Shukla
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Rajesh Kumar Gupta
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Rita Harijan
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Uma Shankar Upadhyay

Post: Vice-Chairperson
Address: Kapilvastu
Phone:

Farjana Khan

Post: Chairperson
Address: Kapilvastu
Phone: